Paigaldus ja garantiitingimused

 1. Kummiplaatide paigaldus
 2. Garantiitingimused
 3. WPC terrassilaudade paigaldusjuhis

 

​KUMMIPLAATIDE ÜLDISED PAIGALDUSSOOVITUSED

1.    Enne kui alustate paigaldamist, lugege toote ja aluspõranda ettevalmistamise juhend, garantii ning muud lahtiütlused hoolikalt ja täielikult läbi.
2.    Nii pind kui ka toode peavad olema vahetult enne paigaldamist puhtad ja kuivad.
3.    Niiskus toimib kasutatava polüuretaanliimi katalüsaatorina, nii et toodete ja pindade kuivatamine on hädavajalik. Vajaduse korral kuivatage pind vahetult enne paigaldamist kuumaõhutööriistaga või veeldatud naftagaasiga (LPG).
4.    Samuti mõjutavad tooteid temperatuurikõikumised, sest külma käes tõmbuvad need kokku ja kuuma käes paisuvad. Tegemist on kummi loomuliku ja oodatava toimega. Vajalikult pinnale asetatud kummiplaadid on soovitav piirata puidust, kummigraanulitest vms ääristega või paigaldada vastu kindlat piiret (sein või muu objekt).
5.    Hommikutundidel 5 °C juures maha pandud tooted on erinevate mõõtmetega nendest, mis pandi maha päeval 25 °C juures. Seetõttu laotage kõik tooted, mida te järgmisel päeval paigaldada soovite, enne paigaldamist aluspinna peale või selle juurde ja laske neil ümbritseva keskkonna temperatuuriga ühtlustuda. Paigaldamise ajal peaks terve pind olema kas päikese käes või varjus, et vältida pragusid, mida põhjustab paigaldatava pinna eri osade erinev temperatuur.
6.    Hoidke tooteid ja liime puhtas kuivas keskkonnas selleks sobival temperatuuril 5 ºC ja 25 ºC vahel. Ärge laske liimil mingil juhul külmuda. Kui tooteid hoitakse kuivas, taluvad need pikka aega püsivat temperatuuri vahemikus –40 ºC ja 80 ºC.
7.    Pärast kohaleasetamist on üksikute Rubexi toodete puhul soovitatav liimida need paremate tulemuste saavutamiseks kokku universaalse polüuretaani baasil liimiga, mis muutub õhuniiskusega reageerimisel kõvaks. Liimitavad pinnad peavad olema kuivad, puhtad ja määrdevabad. Teine võimalus on kasutada ühendustüübleid, kui need on kohaldatavad.

 

Hoiatus:    ärge kasutage ümbertöödeldud kummitooteid kokkupuutes mistahes nafta baasil toodetega. See käib lahustite, liimide ja hermeetikute kohta.
Kõik alusmaterjalid (eriti uus betoon) peavad olema 45–60 päeva enne
kummitoodete paigaldamist täielikult kõvastunud. Mittenõuetekohane paigaldamine tühistab garantii.
Kuna igal kummitootel võib olla isemoodi kummilõhn, mõnel vähem mõnel rohkem, siis paigaldades kummiplaadid siseruumi võiks ruum olla varustatud ventilatsiooniga.

 

PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD JA VARUSTUS

 1. Tööriided
 2. Kummikindad
 3. Kaitseprillid
 4. Põlvekaitsmed
 5. Kriit
 6. Puusepa nurgik
 7. Värvirulli raamid, rullide pikendused ja kohevad rullid
 8. Veepihustid (juhul kui kasutatakse polüuretaani baasil liimi)
 9. Kummihaamer
 10. Mõõtelint
 11. Vesilood ja marker (varustuse tugede läbimõõdu märkimiseks)
 12.  Tikk- või ketassaag

 

NÕUDED ALUSPINNALE TOOTE PAIGALDAMISEKS

1.    Tooteid tohib kanda betoonile, asfaldile, puidust või liiva/kruusa/killustiku padjale.
2.    Kõikide aluspindade puhul peab olema kindlustatud:
       1.    äravool aluspinnalt;
       2.    et betoonikihid ei eralduks üksteisest;
       3.    et külmumise/sulamise või maapinna ebastabiilsuse tõttu ei esineks kerkimist.

 

Aluspinna stabiliseerimine on üksnes paigaldaja ja/või omaniku vastutusel.

 

BETOONIST ALUSPINNAD

 1. Betoonile soovitame sileda aluspõhja ning suure rastriga aluspõhjaga kummiplaate paigaldada polüuretaanliimiga, aga võib ka ilma.
 2. Betooni pind peab enne toote paigaldamist olema korralikult kõvastunud, tasandatud ja puhastatud mistahes segavatest materjalidest, nagu tolm, mustus, värv, õli ja vesi.
 3. Pinnad peavad olema piisavalt siledad, et vajamineva liimi kogus oleks väiksem.
 4. Mistahes betoonikihtide eraldumine, kerkimine jne on üksnes paigaldaja ja/või omaniku vastutusel.
 5. Kummitooted on poorsed ja lasevad veel läbi voolata. Seega tagage hea äravool alalt kas täpselt määratletud pinnakaldega või hästi paigutatud äravoolutoruga ala madalamates osades.
 6. Olemasoleval pinnal ei tohi enne paigaldamist olla märkimisväärseid pragusid ega lõhesid.

 

ASFALDIST ALUSPINNAD

 1. Asfaldile soovitame sileda aluspõhja ning suure rastriga aluspõhjaga kummiplaate paigaldada polüuretaanliimiga, aga võib ka ilma.
 2. Asfaldist aluspinnad peavad olema piisavalt kõvad, et need kuumadel suvepäevadel ei sulaks, ja tasandatud ning neil ei tohi olla mistahes võõraid materjale, nagu rasv, õli, tolm ning muud segajad ja saasteained. Vältige toote paigaldamist uuele asfaldile, enne kui selle pindmine sidusaine on jõudnud hajuda (30 päeva pärast rullimist) ja äravoolu on võimalik hinnata.
 3. Mistahes asfaldikihtide eraldumine, kerkimine jne on üksnes paigaldaja ja/või omaniku vastutusel.
 4. Kummitooted on poorsed ja lasevad veel läbi voolata. Seega tagage hea äravool alalt kas täpselt määratletud pinnakaldega või hästi paigutatud äravoolutoruga ala madalamates osades.
 5. Olemasoleval pinnal ei tohi enne paigaldamist olla märkimisväärseid pragusid ega lõhesid.

 

PUIDUST ALUSPINNAD

 1. Puidust aluspinnad peavad olema heas seisukorras ja korralikult maapinnale kinnitatud, et vältida mistahes maapinna nihkumist ja sellele järgnevat aluspinna liikumist. Aluspõrand peab olema vahetult enne paigaldamist niiskuse eest kaitstud ja eraldatud ning hermeetik peaks olema enne toote paigaldamist täiesti kuiv. Hermeetik peab kasutatud toote liimiga kokku sobima (ärge kasutage pinnatöötlusviise, mis jätavad pinnale õlijääke).
 2. Puidu pind peab olema puhas ning sellel ei tohi olla mistahes segavaid materjale, nagu tolm, mustus, värv või väljaulatuvad naelad ja kruvid. Vanade pindade kahjustatud puit tuleb välja vahetada.
 3. Pind tuleb enne pealekandmist tasandada, puhastada ning kuivatada, kuna lõksu jäänud niiskus võib põhjustada puidu riknemist ja enneaegset kõdunemist.
 4. Kummitooted on poorsed ja lasevad veel läbi voolata. Seega tagage hea äravool alalt.
 5. Puidust pinnal ei tohi enne paigaldamist olla märkimisväärseid pragusid ega lõhesid.

 

KRUUSA/KILLUSTIKU ALUSPINNAD

1.    Kruusa/killustiku aluspinnad peavad olema enne toote paigaldamist piisavalt tihendatud ja tasandatud ning neil ei tohi olla mistahes võõraid materjale, nagu lehed jms.
2.    Tihendatud killustikupindade korraliku äravoolu ja stabiilse aluspinna tagamine on üksnes paigaldaja ja/või omaniku vastutus.
3.    Kruusa/killustiku kasutamisel tuleks selle pinna tasandamiseks kasutada keskmise fraktsiooniga liiva. Tihendatud pinnale tuleks paigaldada minimaalselt 3 mm paksune geotekstiilkangas, nii et see kataks kõik vajalikud liitekohad. Tugevdage liitekohad teibi või ühekomponentse liimiga. Geotekstiili kasutamine on soovitatav selliste turvamattide paigaldamisel, mille soonestiku sügavus (rasteri kõrgus) on 28 mm ja üle selle.
4.    Selleks, et hoida tooted oma kohal, on soovitatav paigaldada ümber perimeetri äärised, mis on eelistatult valmistatud kummist, aga ka puidust, plastist vms.
5.    Kruusale või sarnasele aluspinnale paigaldamiseks peavad valitud kummitooted olema vähemalt 40 mm paksused, et vältida deformeerumist.

 

LIIVAPINNAD

 1. Liivapinnad peavad enne toote paigaldamist olema tihendatud ja tasandatud ning neil ei tohi olla mistahes võõraid materjale, nagu lehed jms.
 2. Tihendatud liivapadja korraliku äravoolu ja stabiilse aluspinna tagamine on üksnes paigaldaja ja/või omaniku vastutus.
 3. Liivapinnale paigaldatud kummimatid tuleb ühendada ühendustüüblitega.
 4. Liivapinnale paigaldatakse vaid väikese rasteripõhjaga tooteid. Liivale ei sobi paigaldamiseks sileda või suure rasterpõhjaga tooted. Väga sügava rasterpõhjaga (üle 28 mm) soovitame kasutada geotekstiili.
 5. Geotekstiil peaks olema minimaalselt 3 mm paksune, nii et see kataks kõik vajalikud liitekohad. Tugevdage liitekohad teibi või ühekomponentse liimiga.
 6. Selleks, et hoida tooted oma kohal, on soovitatav paigaldada ümber perimeetri äärised, mis on eelistatult valmistatud kummist, aga ka puidust, plastist vms.
 7. Liivasele aluspinnale paigaldamiseks peavad valitud kummitooted olema vähemalt 40 mm paksused, et vältida deformeerumist.

Tähelepanu: mida kõvemale ja stabiilsemale pinnale on kummiplaadid paigaldatud, seda püsivam on tulemus ja seda vähem esineb vajumisi ja nihkumisi.

 

PAIGALDAMINE (LIIMIGA)

 1. Vahetult enne paigaldamist:
  1. Veenduge, et pind on puhas, tasane ja kuiv. Tooted peavad olema kuivad ja puhtad.
  2. Kontrollige ümbritseva keskkonna temperatuuri.
  3. Paigaldamise miinimumtemperatuur on 10 ºC, kuid see võib olenevalt liimist varieeruda.
  4. Enne liimi kasutamist lugege hoolikalt selle kasutusjuhendit.

 

 1. Paigaldamine:
  1. Alustage ettevalmistatud aluspinna 90° nurgast. Asetage/liimige esimesed read tooteid mööda kaugema nurga sirgelt tähistatud serva kahes suunas kuni baasservani (90-kraadise nurga all), veendudes, et kõigi kinnituskohtade (kui tuleb kasutada ühendustüübleid) esikülg on veel katmata ala poole.
  2. Asetage maha ülejäänu, jättes välja tooted, mida tuleb alles sobivaks lõigata. 
  3. Hoidke nurgad sirged ja nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt joondatuna.
  4. Parima tulemuse jaoks tuleks esimese ja mõlema külgmise plaadirea ette lüüa puidust lauad (90° L-kuju).

 

 1. Liim:
  1. Liimiks kasutage ühekomponentset polüuretaanliimi. Ärge avage mahutit enne kui vahetult paigaldamise eel.
  2. Polüuretaani baasil liimile (kui seda kasutatakse) võib pihustada vett, mis toimib katalüsaatorina ja lühendab kõvastumisaega (järgige hoolikalt juhiseid liimipurgil).
  3. Liim kantakse pinnale paksu kihina.
  4. Kasutatava liimi kõvastumisaeg sõltub mitmest tegurist, nagu paigaldatava pinna niiskus ja temperatuur ning ümbritseva keskkonna õhutemperatuur ja suhteline õhuniiskus. Üldiselt kehtib reegel, et mida kõrgem on temperatuur, seda lühem on kõvastumisaeg.
  5. Kui liim on peale kantud ja sellel on lastud enne toote pinnale paigaldamist kõva pinna sisse imbuda, lühendab õrnalt veega piserdamine (katalüsaator) liimi kõvastumisaega (polüuretaani baasil liimi puhul).
  6. Kõrge temperatuur tõstab kõvastumise määra ja vähendab liimi töötlemisaega. Järgige juhiseid purgi etiketil.

 

ÜHENDUSTÜÜBLITEGA PAIGALDAMINE

 1. Standardsed ühendustüüblid on 80 mm pikad, kõvast plastist.
 2. Kui paigaldamisel tuleb kasutada ühendustüübleid, siis on toodete kahel küljel augud ning kaasas on vajalikul arvul ühendustüübleid.
 3. Kui kasutate ühendusnaelu, siis peaks tooted paigaldama siksakiliselt (samamoodi, nagu on laotud nt tellistest seinad).
 4. Ühendustüüblitega paigaldamisel on kõige lihtsam sisestada need toote kahte kõrvuti asetsevasse külge, kui tooted on kuhjas (enne kohale asetamist). Kui asetate need kohale, siis joondage tooted, millel on juba tüüblid sees, kõrvuti nendega, millel tüübleid ei ole.
 5. Sisestage tüüblid aukudesse ja suruge neid, et vahe võimalikult hästi sulgeda. Kui vahet on vaja tihendada, siis kasutage kummihaamrit, et koputada või suruda (ilma tüüblita) toode tüübliga toote vastu. Lööge toodet paar korda nurga all, püüdes ühtlasi täpselt sama kohta mitu korda mitte tabada. Kui kasutate standardhaamrit ja tabate sama kohta rohkem kui üks kord, siis võite toodet kahjustada.

LAHTIÜTLUS

Paigaldusjuhend kehtib tavapärasel paigaldamisel ja järgida tuleks üldtunnustatud paigaldamismeetodeid. Parimate tulemuste saavutamiseks on soovitatav kasutada paigaldamisel spetsialisti abi. Rubex (Rubex OÜ) ei anna ühelegi paigaldusele garantiid (v.a kui paigaldus on läbi viidud Rubex OÜ partneri poolt) ega vastuta mistahes otsese või kaudse isikliku vigastuse, kinnisvara kahjustumise või muude kulude või kahjude eest, mis tulenevad mittenõuetekohasest või ebapädevast paigaldamisest.


 

GARANTII

Rubex (Rubex OÜ, edaspidi müüja) annab oma pinnakattematerjalidele kaheaastase piiratud garantii alates müügikuupäevast. Tooted vastavad müügi hetkel tehnilistele spetsifikatsioonidele ning lubatud materjalidele ja materjali omadustele.

See garantii ei laiene:

 1. mittenõuetekohaselt paigaldatud toodetele;
 2. mittenõuetekohaselt ettevalmistatud või müüja poolt mitte ette nähtud aluspindadele paigaldatud toodetele;
 3. toodete tavapärasele kulumisele;
 4. välitingimustesse ja tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud toote välimusele ega partiidevahelistele toonierinevustele;
 5. toodetele, mida on kasutatud valesti või hooletult, mida on keemiliste ainetega puhastatud või mis on nendega kokku puutunud, kui müüja ei ole nii sätestanud;
 6. vigastustele, põletusjälgedele jne, mis on põhjustatud vale paigalduse, hooletu kasutamise, teravate rataste, vale hoolduse tõttu, mis ei ole kooskõlas müüja poolt kodulehel www.rubex.ee tutvustatud tingimustele, spetsifikatsioonidele ja soovitustele;
 7. transpordikuludele ning paigalduskuludele (nii esimese kui garantiikorras vahetusse läinud toodete);
 8. probleemidele, mis tulenevad plaatide paigaldusest või millel on ilmne defekt ja see defekt on tuvastatav enne paigaldust;
 9. probleemidele, mis tulenevad paigaldusest liimiga, mis ei ole mõeldud vastavale materjalile;

 

Rubex OÜ ei vastuta tekkinud kahjude eest (nt saamata jäänud tulu jne), mis tulenevad defektsest tootest.

Kui kliendil tekib pretension kulumiskindlusele, peab ta esimesel võimalusel sellest Rubex OÜ-d teavitama kirjalikult taasesitavas vormis ning võimaldama materjali ülevaatust. Kui hoolimata vastavalt müüja poolt võimaldatud juhendile hooldatud ja paigaldatud materjali originaalne pealmine kiht on märkimisväärselt kulunud, asendab Rubex OÜ kulunud plaadid uutega. Uutele plaatidele lisandub lisatasu, mis on vastav uute ja vanade plaatide vanusevahest tulenevale amortisatsioonile.

Käesolev kasutusjuhend on koostatud juhtnööride andmiseks heas usus. Antud juhtnöörid ei saa olla absoluutsed, kuna tingimused erinevatel objektidel võivad erineda ning Rubex OÜ ei saa neid tingimusi mõjutada.